Nuts-Infra
Diep in de aarde, hoog in expertise. Wij zijn jouw gids in de ondergrondse wereld!

Beleid

De directie van Nuts-Infra streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, veilig en duurzaam werken en het leveren van kwaliteit de hoogste prioriteiten hebben. Om deze doelstelling te realiseren heeft Nuts-Infra een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en de BRL SIKB 7000 protocol 7004. Tevens is de organisatie, ten aanzien van veiligheid, in het bezit van het VCA**-certificaat.

Hierdoor staan we als bedrijf in voor:

 aantoonbaar kwalitatief goede diensten
 betrokkenheid en vakmanschap
 duurzaam werken
 veilig werken
 nazorg en garantie
 Continue verbetering van ons managementsysteem om onze prestaties op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid te verbeteren.
 Inkoop van duurzame producten
 Keuze voor duurzame leveranciers
 Gebruik van duurzame middelen


De missie van Nuts-Infra

 • Nuts-Infra gelooft in het creëren van een veilige en prettige werkplek voor medewerkers als basis voor hun welzijn. Het bieden van zekerheid in onzekere tijden.
 • Nuts-Infa voert samen met de klant het werk uit en niet tegen de klant, door het bieden van complete ontzorging trajecten, hoge kwaliteit en het bijstaan met transparant advies en persoonlijke aandacht.
 • Nuts-Infra is een serieuze partner, die vakbekwaam is in het begeleiden en uitvoeren van infrawerken.
 • Nuts-Infra voldoet bij alle werkzaamheden aan haar compliance verplichtingen, voorkomen van milieuvervuiling, beschermt het milieu, levert bijdragen aan het verbeteren van de milieuomstandigheden en duurzaamheid van de samenleving.

De visie van Nuts-Infra:

Mensen: Mensen worden gewaardeerd en maken onderdeel uit van een familiebedrijf. Wij willen een veilige en zinvolle werkomgeving zijn voor onze mensen. Ieder is op zijn/haar eigen niveau  het visitekaartje van Nuts-Infra. De zwakste schakel kan het bedrijf breken. Onze mensen zijn vakbekwaam en we scholen ze verder, om dit te behouden en nog beter te worden.

We beschikken continu over ervaren, gemotiveerd en betrokken personeel voor het begeleiden en uitvoeren van infrawerken.
Ons personeel is multifunctioneel en werkt zelfstandig.
Voor continuïteit en aankomende vergrijzing kijken we naar de jeugd en bieden we opleidingsplaatsen.

Producten/Diensten: Onze opdrachtgevers een complete en herkenbare ontzorging aanbieden. Daarvoor is het nodig dat ons advies vakkundig en transparant is. Daarnaast moet onze aanpak deskundig en van beste kwaliteit zijn en hebben we een aantrekkelijke prijsstelling.

Partners: Samen met onze partners en opdrachtgevers vormen we een sterk netwerk. Dit houden we in stand om samen duurzaam waarde te realiseren, vertaald in een goed gezamenlijk product of dienstverlening. Onze partners moeten vertrouwen hebben in de opdracht en de betalingen.
Productiviteit: Een effectieve, slimme en snelle kwaliteitsorganisatie zijn, doordat ons personeel en onze partners vooraf inspelen op projectissues en alle processen goed op elkaar aansluiten. Goede voorbereiding is het halve werk. Steeds beter door het leren van ervaringen en dit inzetten voor volgende trajecten.
Maatschappij: Onze verantwoordelijkheid nemen in duurzaam ondernemen, waarbij de nadruk ligt op milieu, veiligheid en gezondheid voor alle betrokkenen.
Winst: Winst is niet alleen het verschil tussen opbrengst en kosten maar ook de voldoening die het werk geeft. We besteden er immers allemaal veel tijd en energie aan. Onze korte termijn omzet /lange termijn winst en kostenbesparing maximaliseren terwijl we eigenaar zijn en blijven over al onze verantwoordelijkheden.
Toekomst: Als bedrijf een begrip zijn voor onze mensen, onze opdrachtgevers, het milieu en onze maatschappelijke omgeving. Voortgaan op het ingeslagen beleid van 2019 en onze projectportefeuille handhaven. We richten ons hierbij specifiek op:

 • Continuïteit. Verlenging van contracten, inspelen op nieuwe eisen, die opdrachtgevers stellen.
 • Duurzaam vernieuwen door innovatieve machines
 •  Een modern managementsysteem met eenheid in documentatie en digitalisering, een strakke communicatiestructuur en kennisdeling.
 • Samen met belanghebbenden naar duurzaamheidsoplossingen zoeken in de keten.


Strategische doelstellingen

Onze strategische doelstellingen voor de periode 2021-2022 zijn:

 • Continuïteit van de onderneming. Door blijven te voldoen aan de eisen van onze huidige opdrachtgevers en op zoek te gaan naar nieuwe kansen in onze markt. Voldoende omzet, kostenbewustzijn en voldoende marge
 • Veilig werken
 • Hoge kwaliteit van onze producten en dienstverlening, tevreden opdrachtgevers
 • Tevreden medewerkers
 • Duurzame bijdrage aan de bedrijfsvoering van opdrachtgevers en onze eigen omgeving.
 • Vermindering van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij onze werkzaamheden.

Kwaliteit, Veiligheid en milieu

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken er op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers opgeleid worden in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Verschillende methoden van monitoring en meting worden gebruikt om weer te geven in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.


Duurzaamheid

Nuts-Infra zet zich in om haar bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid in te richten en continu te verbeteren. In de werkwijzen voor inkoop en uitbesteding hebben wij vastgelegd dat we onze keuzes voor te gebruiken middelen en producten mede baseren op duurzame eigenschappen en de duurzaamheid van betrokken leveranciers. Waar mogelijk maken we gebruik van opdrachtnemers, die aantoonbaar duurzaam werken. We kijken hierbij naar het hanteren van duurzaamheidsbeleid en/of beschikken over duurzaamheidscertificaten zoals ISO14001.


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn